Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

64 publicaties gevonden.

 • Vragen m.b.t. leegstand Muzerije

  Aan het College van B&W Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch Vragen ex art. 39 RvO over leegstand Muzerije Rosmalen, 31 januari 2014 Geacht College, De fractie van D66 heeft signalen ontvangen dat er sprake is van grote leegstand in het gebouw van de Muzerije. …

  • Gepubliceerd op 31 januari 2014
 • Schriftelijke vragen inzake Engelse les / tweetalig onderwijs

  Bijgevoegd de vragen aan en antwoorden van het college van B&W om tweetalig onderwijs binnen de gemeente te stimuleren.

  • Gepubliceerd op 9 januari 2014
 • Schriftelijke vragen m.b.t. stimuleren van reshoring

  Schriftelijke vragen m.b.t. stimuleren van reshoring Aan het College van B&W Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch   ’s-Hertogenbosch, 23 september 2013   Betreft:  vragen ex. Art. 39 RvO betreffende stimuleren van reshoring Geacht…

  • Gepubliceerd op 24 september 2013
 • Schriftelijke vragen m.b.t. Klokkenluidersregeling

  Vragen m.b.t. Klokkenluidersregeling Aan het College van B&W Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch   ’s-Hertogenbosch, 14 september 2013   Betreft:  vragen ex. Art. 39 RvO betreffende klokkenluidersregeling Geacht College, Zoals…

  • Gepubliceerd op 16 september 2013
 • Vragen VVE Resultaten

  Vragen VVE Resultaten College van B & W gemeente ‘s-Hertogenbosch Markt 1 ‘s-Hertogenbosch   24 augustus 2013   Betreft:Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO VVE-resultaten gemeente ‘s-Hertogenbosch Geacht college, Deze week bracht de onderwijsinspectie een rapport uit over Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Nederland¹, waarbij…

  • Gepubliceerd op 27 augustus 2013
 • Schriftelijke vragen “Beëindiging kunstuitleen”

  Aan het College van B&W Postbus 12345 5200 GZ  ’s-Hertogenbosch betreft: vragen ex art. 39 RvO over het besluit van het College de Kunstuitleen per 1-1-2014 te beëindigen Geacht College, Op 8 juni 2013 ontvingen de leden van de Commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen het persbericht ‘afbouw en opheffing Kunstuitleen Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch’. In dit persbericht deelt het College mee besloten te hebben de…

  • Gepubliceerd op 13 juni 2013
 • Schriftelijke vragen “Vervoerskosten college B&W”

  Aan het College van B&W Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch 's-Hertogenbosch, 8 juni 2013 Betreft:  Vragen ex. Art. 39 RvO betreffende vervoerskosten college van B&W en gemeentesecretaris Geacht College, In het Brabants Dagblad van zaterdag 8 juni jongstleden wordt ingegaan op de vervoerskosten die door de gemeente zijn gemaakt  voor stadsbestuurders en de gemeentesecretaris in de periode van juni 2010 tot…

  • Gepubliceerd op 10 juni 2013
 • Interpellatiedebat “Bartenbrug”

  Interpellatieverzoek gemeenteraad dinsdag 23 april 2013 Onderwerp : Projectevaluatie Bartenbrug ‘s-Hertogenbosch 23 april 2013 Aan de Voorzitter van de gemeenteraad, Na het lezen van het rapport projectevaluatie Bartenbrug zijn wij enorm geschrokken en verbijsterd over de conclusies uit dit rapport. Uit de vele fouten die gemaakt zijn hier een kleine greep:…

  • Gepubliceerd op 22 april 2013
 • Schriftelijke vragen stimuleringsregeling Groene Daken

  Aan het College van B&W Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch ’s-Hertogenbosch, 26 februari 2013 Betreft: Vragen ex. Art. 39 RvO betreffende stimuleringsregeling groene daken Geacht College, In het Milieu Uitvoeringsprogramma 2012 van de gemeente werd reeds aangekondigd dat er een stimuleringsregeling voor particulieren…

  • Gepubliceerd op 26 februari 2013
 • Interpellatiedebat “Nachtnet NS”

    ’s-Hertogenbosch, 12 november 2012  Betreft: verzoek tot het houden van een interpellatie ex. art. 38 RvO met betrekking tot de informatievoorziening richting de Raad inzake het Brabantse NS-nachtnet  Aan de Voorzitter van de gemeenteraad,   In de raadsvergadering van 9 oktober jl. is een motie Vreemd aan de orde van de dag ingediend door…

  • Gepubliceerd op 15 november 2012