Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement “Eigen bijdrage WMO”

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 3 juni 2013 bijeen; 
Constaterende dat:

  • In de actualisering van de begroting 2013 de onderbesteding WMO is toegevoegd aan de Algemene Reserve;
  • Dit bedrag voor € 1 miljoen bestaat uit meeropbrengsten van de eigen bijdrage WMO;
  • Binnen de WMO vanaf 2014 grote en impactvolle wijzigingen en bezuinigingen, zoals de 40% bezuiniging op de hulp bij het huishouden en de transitie AWBZ gaan plaatsvinden;


Overwegende dat:

  • Om de transities en bezuinigingen goed en sociaal te laten landen een flinke geoormerkte buffer voor de WMO noodzakelijk is;
  • De gemeenteraad eerder besloten heeft dat de rijksbijdrage WMO alsmede de eventuele meeropbrengsten uit de inkomsten eigen bijdragen uitsluitend bestemd worden voor de uitvoering van de WMO;
  • De eigen bijdrage van burgers aan de WMO op deze wijze ook voor de WMO gebruikt wordt;


Besluit: Aan het dictum toe te voegen, na het eerste beslispunt ‘met uitzondering van de Hogere inkomsten CAK (€ 1 miljoen) die voor  2013 en in de meerjarenbegroting gereserveerd blijven voor de WMO.’ 
CDA                          PvdA           D66 Marianne van der Sloot Inke Katoen Annemarie Hoog Antink 
Bosch Belang            Leefbaar ’s-H&R     Stadspartij Knillis Paul van der Krabben Paul Kagie             Jolanda Lensen

Gepubliceerd op 06-06-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018