Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Discussienotitie Ideeënbus

Bijgevoegd een discussienotitie ingebracht door Jan Smit waarin wordt opgeroepen om serieuzer om te gaan met ideeën van burgers.

Gepubliceerd op 12-09-2011 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018