Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Discussienotitie “Studentenstad”

Discussienotitie PvdA en D66  Hoger Onderwijs Te bespreken in de Commissie MO van 25 mei 2011   
Aanleiding Op 7 oktober organiseerde de PvdA en D66 een symposium over Hoger Onderwijs in ’sHertogenbosch. Tijdens dit symposium werd door vertegenwoordigers vanuit onderwijs, studenten en gemeente gesproken over ’s-Hertogenbosch als onderwijs- en studentenstad, en met name de kansen die hier nog liggen.  PvdA en D66 zien kansen binnen het hoger onderwijs en vooral bij de studenten die hier in  ’s-Hertogenbosch studeren. Het gaat dan om de werving van deze studenten, hen hier houden tijdens de studie, en hen behouden na de studie. 
Zowel op economisch als sociaal gebied zijn studenten een aanwinst voor een stad als ’s-Hertogenbosch. Zo maakt een hoog opgeleide beroepsbevolking het voor internationale bedrijven aantrekkelijker zich in ’s-Hertogenbosch te vestigen, en zo zijn er tal van projecten bekend waarin studenten anderen in de stad helpen(1). Maar het belangrijkste argument om in te spelen op deze kansen is de aanwezigheid van een grote groep studerende jongeren in onze stad, die op geen enkel beleidsterrein genoemd worden als subject van beleid. 
Door middel van deze notitie willen wij aan dat symposium een concreet vervolg geven. Met deze discussienotitie hebben wij als doel u als commissie te horen over ideeën en standpunten t.a.v. het hoger onderwijs in ’s-Hertogenbosch. Wij zullen de input van de commissie meenemen in ons initiatiefvoorstel die wij voor het zomerreces agenderen. 

Werving, studeren en behoud

Om overzicht in de discussie te houden stellen wij drie stappen voor. 

  1. Werving van studenten
    Het betreft het promoten van ’s-Hertogenbosch als stad voor studenten.
  2. Tijdens de studententijd
    Hoe kan ’s-Hertogenbosch meer studenten huisvesten en het aantrekkelijker maken om hier al tijdens de studie te komen wonen of te recreëren?
  3. Het behouden van studenten
    Hoe behoudt ’s-Hertogenbosch de studenten van deze onderwijsinstellingen voor de stad?


Op deze verschillende stappen zijn tal van verbeterpunten mogelijk. Zo is er met studenten totaal geen rekening gehouden op de gemeentelijke website. Een simpele zoekopdracht op de term ‘student’ levert geen enkel resultaat op. Hoe anders is de inzet van o.a. de gemeente Tilburg waar actief gebruik gemaakt wordt van sociale media en een aparte website om studenten te werven voor de stad. 
Ook de huisvesting van studenten kent nog problemen. Hoewel er geen directe schaarste aan woningen lijkt, rijst de vraag of de huidige locaties wel voldoen aan de wensen van de studenten. Daarnaast is de vraag naar huisvesting ook afhankelijk van een breder cultureel en vrijetijdsaanbod in een stad. Uiteraard is ’s-Hertogenbosch niet vergelijkbaar met meer traditionele (universiteits)steden, maar in de vergelijking met andere (hogeschool)steden als Breda, Arnhem of Zwolle zijn er toch grote verschillen. 
Het behouden van studenten voor de stad biedt tal van mogelijkheden. Zo bestaan er al interessante organisaties voor bijvoorbeeld jonge ondernemers zoals ondernemerslift en de huisvestingslocaties van de BIM. Goede promotie van deze diensten kan wellicht al tot opmerkelijke resultaten leiden. Verder kan ook gedacht worden aan koppelingen met de sport- en cultuursector. 

Vervolg

Naar aanleiding van deze discussienotitie willen wij graag met een initiatiefvoorstel komen om nader invulling te geven aan de wensen van de raad. Om die reden hebben wij een centrale vraag aan de commissie die wij zouden willen stellen: 
Welke suggesties, opmerkingen of kritische kanttekeningen wilt u naar voren brengen t.a.v. de eerder genoemde ‘drie stappen’ met betrekking tot het hoger onderwijs in ’s-Hertogenbosch? 
  Jeroen Weyers en Mike van der Geld  ’s-Hertogenbosch , 6 mei 2011      
(1)Projecten waarbij studenten ouders met een autistisch kind helpen, of ouderen helpen met ICT en belastingformulieren. 

Gepubliceerd op 15-02-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018