Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Lid financiële commissie (2 vacatures)

Voorheen werd per kalenderjaar een nieuwe financiële commissie ad hoc geïnstalleerd. Wanneer het nieuwe huishoudelijk reglement wordt vastgesteld, is het mogelijk een permanente financiële commissie in te stellen voor een langere periode. Gezien het belang van continuïteit in onze financiële slagkracht, zijn er twee vacatures lid van de financiële commissie.

De financiële commissie is belast met het financiële toezicht op het bestuur en brengt verslag uit aan de AAV. Kandidaten worden verkozen voor een periode van drie jaar (standaard zittingstermijn binnen D66).

U kunt uiterlijk tot 1 februari 2016 reageren op deze vacature.

Gepubliceerd op 24-09-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018