Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie ‘Nadere uitwerking financieringssysteem cultuur’

De raad van de gemeente ’s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op 10 mei 2016, gehoord de beraadslagingen in de commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen van 20 april 2016, gelet op het voorstel van het college over de ‘nadere uitwerking financieringssysteem cultuur’ (reg.nr. 5606005)

Gepubliceerd op 30-06-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018