Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vacature politiek secretaris

Het bestuur van D66 ’s-Hertogenbosch zoekt met ingang van het najaar van 2016 een nieuwe politiek secretaris. De politiek secretaris beschikt over doorzettingsvermogen en onafhankelijkheid in zijn handelen. Hij is bovenal een integer bestuurder.

Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling. Naast de functiespecifieke taken zet ieder bestuurslid zich hiervoor in. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het (mede) organiseren van bijeenkomsten voor leden, campagneactiviteiten en andere zaken die de afdeling draaiend houden.

De politiek secretaris heeft grote interesse in en kennis van politieke vraagstukken en adviseert de fractie hierover. Hij vormt rond politieke onderwerpen de schakel tussen landelijk, regio en de afdeling en kan in die hoedanigheid ook een ondersteunende en richtinggevende rol richting de fractie vervullen. De politiek secretaris is in staat om actuele onderwerpen te vertalen richting politiek handelen van de fractie. De komende periode is het aansturen van de verkiezingsprogrammacommissie en het mede organiseren van debatten rondom het verkiezingsprogramma een belangrijke taak.

Taken, verantwoordelijkheden, resultaatgebieden

 • Houdt het verkiezingsprogramma en het sociaal-liberaal gedachtegoed op de agenda;
 • Ondersteunt de fractie en de afdeling bij het vormen van standpunten; levert, wanneer nodig, ook input aan de landelijke of provinciale fractie;
 • Zorgt voor afstemming in de uitvoering van landelijke, regionale en lokale thema’s; – Draagt bij aan een goede relatie tussen fractie en bestuur;
 • Geeft inhoudelijke feedback aan fractieleden;
 • Verbindt de commissies met het bestuur en fractie en geeft de leden instrumenten voor politieke meningsvorming;
 • Zorgt voor betrokken en geïnformeerde leden inzake de (stemmings)procedures rondom verkiezingsprogramma’s;
 • Voelt zich verantwoordelijk voor de inhoudelijke uiting naar leden binnen de afdeling;
 • Draagt bij aan politieke geëngageerde (fractie) leden die betrokken zijn bij de inhoudelijke uitvoering van het (verkiezing)programma;
 • Organiseert een levendig intern debat binnen de afdeling, al dan niet in samenwerking met andere bestuursleden;
 • Enthousiasmeert vrijwilligers (in bijv. de programmacommissie) en kan ze effectief aansturen.

Competenties

Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een kandidaat te beschikken over de volgende competenties:

 • Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen door het uitspreken van meningen.
 • Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van praktijkervaringen leren.
 • Netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren.
 • Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen. – Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen
 • Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en bruggenbouwer.
 • Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.

Overal waar ‘hij’ staat wordt ‘hij of zij’ bedoeld.

 

Gepubliceerd op 12-07-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018