Steun ons en help Nederland vooruit

Resultaten

Sinds het Bestuursakkoord ‘Aan de slag!’ in januari 2015 is gepresenteerd zijn er al flinke stappen gezet om onze ambities te verwezenlijken. Bekijk hieronder een selectie van de zaken die al bereikt zijn sinds de start van het huidige college.

Universiteit

De komst van de graduate school past in onze ambitie om goed onderwijs aan te bieden in ‘s-Hertogenbosch.

Cultuur pop-up fonds

Het versterken van het culturele met het sociale domein door de hele stad en het stimuleren van innovatieve en verrassende culturele interventies, zogeheten ‘pop-up’ projecten.

Onderwijsinnovatiefonds

Een fonds voor innovatie in het onderwijs gericht op waar het werkelijk om gaat: hoe maken we onze kinderen klaar voor de toekomst en hoe maken we het onderwijs klaar voor de toekomst.

Groenste Transferium van Nederland

Op de Deutersestraat verreist het groenste én slimste van transferium van Nederland.

Centrumplan Rosmalen

Na meer dan 20 jaar is het eindelijk gelukt om het nieuwe centrum van Rosmalen van de grond te krijgen.

Hernieuwd softdrugsbeleid

"Een kleine motie, een grote stap". Eenfundamentele wijziging van de houding van Den Bosch t.a.v. softdrugs.

Gastvrije stad

Als ’s-Hertogenbosch nemen we onze verantwoordelijkheid en schuiven we die niet van ons af. Hier regeert niet de angst, maar zijn we optimistisch en gastvrij

Sociaal woonakkoord

Met dit woonakkoord zetten we samen de schouders onder de volkshuisvestelijke opgave die nu voor ons ligt.

Schone en slimme bevoorrading

De komende jaren volgen samen met ondernemers pilots om de centra van Rosmalen en 's-Hertogenbosch slimmer en schoner te bevoorraden.

Open-data

Er zijn forse stappen gezet naar meer open-data op de gemeentelijke website

Digitalisering parkeerbeheer

Parkeerbeleid in 's-Hertogenbosch wordt verder gedigitaliseerd

Verkeersmaatregelen Paleiskwartier

Parkeerproblematiek Paleiskwartier wordt aangepakt

Graffiti als kunstvorm

Urban Art kan gebruikt worden om de stad te verrijken!

Uitvoering Experiment Welstandsvrij

In december 2015 werd op initiatief van D66 een motie aangenomen die het college verzoekt een experiment te starten waarin een gebied wordt aangewezen als welstandsvrij. Daardoor kunnen barrières worden weggenomen voor energiebesparende renovaties.

Een toegankelijke gemeenteraad

Inwoners en organisaties krijgen meer ruimte om ideeën, wensen en problemen aan de gemeenteraad voor te leggen. Tijdens ‘Informeren & Ontmoeten’ kunnen zij op verschillende manieren in gesprek met de raad.

Regenboogzebrapad in 's-Hertogenbosch

“Een regenboogzebrapad geeft het signaal af dat LHBT’ers (Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders) welkom zijn, juist ook in ’s-Hertogenbosch”.

Persoonsgegevens van inwoners beter beschermd

Gegevens van inwoners werden te gemakkelijk verstrekt aan derden. Nu is inzichtelijk welke gegevens er worden verstrekt en verstrekking van deze gegevens kan makkelijker en sneller beperkt worden.

Aanvalsplan Groene Daken

De gemeente opent de aanval op alle platte daken en versteende tuinen! Vergroening van al deze versteende oppervlakten staat de komende jaren centraal.

Bedrijvencentrum Grasso

Het voormalige Grasso-kantoor aan de Paralelweg worden een bedrijvencentrum voor jonge, innovatieve bedrijven. Vier miljoen euro is beschikbaar gesteld om te investeren in het gebied rondom de Grasso.

Verkadefabriek 3.0

De financiering van de Verkadefabriek wordt nog transparanter. De coöperatie 'Verkadefabriek 3.0' zorgt voor transparantie, duidelijkheid en ruimte cultureel ondernemerschap.

De grootste postcoderoos van Nederland

Het bedrijventerrein in oprichting Heesch-West krijgt de grootste postcoderoos van Nederland! Inwoners van onder meer de gemeente 's-Hertogenbosch kunnen op termijn aandelen kopen in schone energie.

Zuid-Willemspark

De start is gemaakt om de Zuid-Willemsvaart en directe omgeving te transformeren in een nieuw groen waterpark van maar liefst 12 kilometer: het Zuid-Willemspark.

Detailhandelsvisie Nuland & Vinkel

D66 is blij met de nieuwe detailhandelvisie voor Nuland en Vinkel. In de visie zijn in beide kernen ruimhartige concentratiegebieden aangewezen voor detailhandel en voorzieningen.

Regenboogbeleid

Het succes van de Regenboogstad 2017 zet zich voort. De gemeente blijft zich inzetten voor de acceptatie, emancipatie en veiligheid van LHTB-ers.

Groene oase op De Wolvenhoek

De gemeente gaat op initiatief van D66 het bovenste dek van parkeergarage De Wolvenhoek omvormen tot een openbare daktuin.

Groeimodel lokale omroep

Na 2,5 jaar geen lokale omroep te hebben gehad in 's-Hertogenbosch, is gekozen voor een groeimodel voor de lokale omroep.

Nieuw theater passend bij culturele ambities

Een nieuw theater dat past bij de ambitie die we hebben voor onze stad. Bij een stad die floreert hoort een florerend cultureel klimaat en daar hoort ook een goed theater bij.

Groen Loket

Een toegankelijk digitaal ‘Groen Loket’ waar inwoners en ondernemers terecht kunnen voor informatie en inspiratie over energiebewust leven, duurzame initiatieven en subsidieaanvragen voor energiebesparende maatregelen.

Autovrije & Groene Onderwijsboulevard

Het college neemt het plan van D66 om de Onderwijsboulevard deels autovrij en groen te maken mee in een breder onderzoek naar de herinrichting van het verkeer in de hele Spoorzone.

Windmolenpark De Rietvelden

Vier windmolens worden gerealiseerd op het bedrijventerrein De Rietvelden, waarvan ook bewoners profiteren.

Kwaliteitsimpulsen winkelstrips

Meer winkelstrips en winkelcentra hebben de afgelopen jaren i.s.m. winkeliers en bewoners een kwaliteitsimpuls gekregen.

Energiefonds

Energiefonds voor energiebesparende maatregelen bij inwoners en ondernemers.

Ecologische & duurzame openbare ruimte

Dankzij een amendement van o.a. D66 is het ecologisch en duurzaam beheren van de openbare ruimte in ’s-Hertogenbosch de komende tien jaar gegarandeerd.