Steun ons en help Nederland vooruit

Sociale, zorgzame, sportieve en veilige gemeente

’s-Hertogenbosch is een sociale en zorgzame gemeente die zorg en ondersteuning biedt aan mensen die, om wat voor reden dan ook, niet mee kunnen komen in onze maatschappij.

Transparant bestuur en inwonersparticipatie

D66 staat voor een transparante en open overheid dicht bij inwoners. De overheid is er voor inwoners en is dienstbaar en servicegericht.

Financieel gezonde gemeente

D66 staat voor een solide financieel beleid. Dat houdt in dat de gemeentebegroting tegen een stootje kan, realistisch is en uitgaven niet worden doorgeschoven naar de toekomst.

Goed onderwijs

Goed opgeleide en ondernemende gemeente

Bereikbare, slimme en schone gemeente

D66 zet in op innovatieve oplossingen om de stad bereikbaar, economisch vitaal, gezond en aantrekkelijk te houden.

Een ondernemende gemeente

Ondernemerschap en innovatie maken onze gemeente toekomstbestendig en zorgen voor werkgelegenheid.

Levendige en culturele stad

Cultuur verbindt. Zo vindt de helft van de Nederlandse bevolking elkaar via actieve kunstbeoefening in de vrije tijd, zoals zingen, muziek maken, schilderen, toneelspelen of dansen. Een duurzaam cultuurbeleid brengt mensen dan ook samen.

Gezonde, duurzame en groene gemeente

D66 koestert deze plek waar mensen zich thuis en veilig voelen, maar vindt ook dat het nóg beter kan. Daarom streven we naar een schone, groene en duurzame gemeente.

Inclusieve en gastvrije gemeente

Voor D66 is het uitgangspunt dat alle inwoners meedoen in de samenleving.