Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg & Welzijn in ‘s-Hertogenbosch

Het is ons vertrekpunt, dat inwoners zelf de regie voeren en dat de gemeente verantwoordelijk is om hulp-, zorg- en dienstverlening goed af te stemmen.

Transparant bestuur dichtbij burgers

De gemeente moet een betrouwbare en transparante partner zijn, die tijdig vóór een besluit laat zien op basis van welke informatie zij dit besluit neemt. Hiervoor moet zij op maat gesneden informatie leveren aan haar inwoners.

Financiën van ‘s-Hertogenbosch

D66 heeft zich altijd ingezet voor een solide financieel beleid. Dat houdt in dat de gemeentebegroting tegen een stootje kan en realistisch is over de toekomst. Daarbij pleit D66 voor slim bezuinigen en hervormen.

Onderwijs in ‘s-Hertogenbosch

D66 is een toekomstgerichte partij en daarom staat onderwijs hoog op onze agenda.

Inrichting van ‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch is een fijne gemeente om te wonen, recreëren, werken, studeren en te bezoeken. D66 koestert deze plek waar mensen zich thuis en veilig voelen maar vindt ook dat het nóg beter kan.

Economisch ‘s-Hertogenbosch

Bedrijven creëren werkgelegenheid en de gemeente schept daarvoor de randvoorwaarden. D66 ‘s-Hertogenbosch wil de gemeente aantrekkelijk maken en houden voor bedrijven.

Cultuur in ‘s-Hertogenbosch

Cultuur verbindt. Zo vindt de helft van de Nederlandse bevolking elkaar via actieve kunstbeoefening in de vrije tijd, zoals zingen, muziek maken, schilderen, toneelspelen of dansen. Een duurzaam cultuurbeleid brengt mensen dan ook samen.

Duurzaam ‘s-Hertogenbosch

D66 ‘s-Hertogenbosch streeft naar een schone, groene en duurzame gemeente. Duurzaamheid is daarbij meer dan alleen het terugdringen van CO2-uitstoot of het behoud van groen en milieu. Duurzaam en generatiebestendig is voor D66 een grondhouding in alles wat wij doen.

Veilig ‘s-Hertogenbosch

Veiligheid is een essentieel onderdeel van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid binnen de gemeente. De uitgangspunten van het gemeentelijke veiligheidsbeleid zijn verantwoordelijkheid, preventie en maatwerk. Privacy van de burgers mag hierbij niet uit het oog verloren worden.