Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Levendige en culturele stad

’s-Hertogenbosch is en blijft een levendige stad met een groot en divers aanbod, voor inwoners én mensen van buiten de stad. Een stad met respect voor het verleden, maar die ook vooruit kijkt naar de toekomst. Nieuwe ontwikkelingen, zowel cultureel als economisch, bieden kansen. Een stad die rekening houdt met de wensen en belangen van bewoners en ondernemers, jongeren en ouderen, inwoners en bezoekers.

Een aantrekkelijk binnenstad is een belangrijke economische motto voor stad en regio. Soms tegenstrijdige belangen zoals horeca, winkelen, werken, wonen en toerisme dienen er gecombineerd te worden. ‘s-Hertogenbosch moet investeren om een aantrekkelijke binnenstad te blijven, onder meer door een professioneel centrummanagement waarin winkeliers, vastgoedeigenaren, woningbouw-coöperaties, bewoners en gemeente samenwerken om de binnenstad aantrekkelijk te houden voor
alle doeleinden.

Cultuur is een van de motoren van de economie binnen de gemeente!