Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Gezonde, duurzame en groene gemeente

‘s-Hertogenbosch is een fijne gemeente om te wonen, recreëren, werken, studeren en bezoeken. D66 koestert deze plek waar mensen zich thuis en veilig voelen, maar vindt ook dat het nóg beter kan. Daarom streven we naar een schone, groene en duurzame gemeente. Duurzaamheid is daarbij meer dan alleen het terugdringen van CO2-uitstoot of het behoud van groen en milieu. Duurzaam en generatiebestendig is voor D66 een grondhouding in alles wat wij doen. D66 wil de lat hoger leggen dan nu met een volledig klimaatneutrale gemeente uiterlijk in 2045 in plaats van 2050. Maar niet alleen de gemeente is verantwoordelijk om deze doelstelling te verwezenlijken. Om dat te bereiken is iedereen nodig: inwoners, overheid en ondernemers. D66 vindt dat de gemeente hierin een voortrekkersrol moet nemen. Dit kan door ruimte te bieden aan goede initiatieven, zoals eigen energieopwekking en innovaties rond energie. Ook door gewenst gedrag te stimuleren, zoals het scheiden van afval of het schoonhouden van het groen in de eigen wijk.

Duurzaam en generatiebestendig is voor D66 een grondhouding in alles wat wij doen.