Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Een ondernemende gemeente

Ondernemerschap en innovatie maken onze gemeente toekomstbestendig en zorgen voor werkgelegenheid. Voldoende werkgelegenheid is belangrijk voor het welzijn van onze inwoners: mensen die werken en/of maatschappelijk actief zijn, zijn gelukkiger en gezonder dan mensen die langs de zijlijn staan. D66 gelooft in het belang van een sterke bedrijvigheid, een excellente arbeidsmarkt en een goede aansluiting van beroepsonderwijs en banen. Belangrijk is om als gemeente focus te hebben in activiteiten die we willen stimuleren. ’s-Hertogenbosch werkt met een 'speerpuntenbeleid' en neemt deel in samenwerkingsorganisaties die hun inspanningen en investeringen vooral richten op sectoren als ICT/Datascience, Agrifood Health, transport en zakelijke dienstverlening, waarbij duurzaamheid (zoals GreenIT) een wezenlijk aspect is. D66 staat achter deze keuzes en wil werken aan een nog intensievere samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers voor een betere aansluiting van vraag en aanbod. Van belang daarbij is dat we regionaal optrekken en dat we ons profileren als aantrekkelijke regio waar interessante, innovatieve bedrijven zich graag vestigen en waar werknemers graag werken en wonen.

Ondernemerschap en innovatie maken onze gemeente toekomstbestendig en zorgen voor werkgelegenheid.