Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Bereikbare, slimme en schone gemeente

Steden werken als een magneet. Om de stad bereikbaar te houden is actie nodig! D66 wil dat ’s-Hertogenbosch een goed bereikbare stad is, zowel per fiets, openbaar vervoer (OV) als met de auto. Wij kiezen voor een deels autovrije binnenstad en Onderwijsboulevard, waar fiets, voetganger en bus voorrang hebben. Bezit is uit, delen is in. Door de schaarse ruimte en de opgaven waar we voor staan, kunnen we niet meer om innovatieve (community)oplossingen heen. Elektrificatie van vervoer is een belangrijk onderdeel van de energietransitie én levert een schonere stad op. D66 stimuleert dan ook Smart Mobility en de overgang naar elektrisch rijden.

D66 zet in op innovatieve oplossingen om de stad bereikbaar, economisch vitaal, gezond en aantrekkelijk te houden. Daarvoor pleit D66 voor de mogelijkheid voor innovatieve routes en systemen, het bevorderen van de inzet van schone voertuigen en brandstoffen.

D66 zet in op innovatieve oplossingen om de stad bereikbaar, economisch vitaal, gezond en aantrekkelijk te houden.