Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Sociale, zorgzame, sportieve en veilige gemeente

’s-Hertogenbosch is een sociale en zorgzame gemeente die zorg en ondersteuning biedt aan mensen die, om wat voor reden dan ook, niet mee kunnen komen in onze maatschappij. Mensen mogen niet tussen de wal en het schip raken. Dit vraagt om
een actieve opstelling van de gemeente, richting bewoners, instellingen en zorgverleners, waarbij bureaucratie zoveel mogelijk wordt beperkt.

Als grootste gemeente in de regio is de gemeente ’s-Hertogenbosch de centrale spil in de regionale samenwerking. D66 vindt dat de gemeente deze rol voortvarend moet oppakken. Belangrijke speerpunten zijn: bestrijden van bureaucratie, adequate hulp bij
schuldenproblematiek, verbetering van samenwerking tussen wijkteams en basisteams en kansen voor iedereen.

’s-Hertogenbosch is een sociale en zorgzame gemeente die zorg en ondersteuning biedt aan mensen die, om wat voor reden dan ook, niet mee kunnen komen in onze maatschappij.