Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Transparant bestuur en inwonersparticipatie

D66 staat voor een transparante en open overheid dicht bij inwoners. De overheid is er voor inwoners en is dienstbaar en servicegericht. Daar waar inwoners zich samen kunnen en willen organiseren werkt de overheid hier zoveel mogelijk aan mee. De gemeente heeft daarin een rol om burgers inzicht te geven in ontwikkelingen, plannen en discussies en mensen te betrekken en uit te dagen.

De gemeente een rol om burgers inzicht te geven in ontwikkelingen, plannen en discussies en mensen te betrekken en uit te dagen. Daarbij is het van belang dat de gemeente zorgt dat haar dienstverlening ook toegankelijk is voor laaggeletterden en niet-
of minder digivaardige inwoners.

D66 staat voor een transparante en open overheid dicht bij inwoners. De overheid is er voor inwoners en is dienstbaar en servicegericht.