Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Inclusieve en gastvrije gemeente

D66 ziet ’s-Hertogenbosch als een gastvrije gemeente voor iedereen die wil meedoen in onze samenleving. De gemeente maakt actief werk van acceptatie van LHBTI’ers (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse-conditie) in de stad. Daarnaast worden inwoners met een migratieachtergrond geholpen te integreren en onze taal te leren en statushouders worden op weg geholpen.

Voor D66 is het uitgangspunt dat alle inwoners meedoen in de samenleving. De gemeente stimuleert zelfredzaamheid en participatie en neemt obstakels, zoals onvoldoende taalvaardigheid, weg. Voor D66 gaat democratie gaat niet alleen over de macht van het volk, maar ook over het volk zelf: inwoners dienen het gevoel te hebben tot de (Bossche) bevolking te behoren. Dit betekent dat gestreefd moet worden naar een zo groot en langdurig mogelijke deelname van inwoners aan activiteiten in de samenleving door barrières weg te halen en participatie te faciliteren. Dat is vaak vooral een kwestie van aandacht en beleidskeuze. Bij al deze punten staat de eigen
verantwoordelijk van de individuele burger in het beleid van D66 voorop: iedere burger dient zich naar eigen kunnen maximaal in te spannen om een volwaardige plek in de samenleving te verwerven. D66 ziet ’s-Hertogenbosch als een gastvrije gemeente voor iedereen die wil meedoen in onze samenleving en vraagt in het gemeentelijke beleid aandacht voor alle vormen van structurele uitsluiting of achterstelling van bepaalde groepen in de samenleving.

Voor D66 is het uitgangspunt dat alle inwoners meedoen in de samenleving.