Steun ons en help Nederland vooruit

Thema-groepen D66 ‘s-Hertogenbosch

Binnen D66 ‘s-Hertogenbosch is er een groot aantal thema-groepen actief. Het zijn vaak leden die middels hun dagelijkse werk en/of opleiding specifieke kennis hebben van een thema en volgens het sociaal-liberaal gedachtegoed met dit thema aan de slag willen gaan. In april organiseren we een bijeenkomst voor alle leden die hierin actief zijn of worden. Meer informatie volgt hierover.

Thema-groep arbeidsmarkt, economische beleid en onderwijs

De themagroep houdt zich bezig met onderwerpen rond arbeidsmarktvraagstukken, economisch beleid en/of (beroeps)onderwijs.

Thema-groep zorg

De themagroep houdt zich bezig met onderwerpen rond zorg en welzijn op gemeentelijk niveau in de breedste zin.

Thema-groep Kunst en Cultuur

De themagroep houdt zich bezig met onderwerpen rond cultuur en kunst, zoals de podia in de stad, maar ook amateurkunst en cultuureducatie.

Thema-groep bestuurscultuur

De themagroep houdt zich bezig met onderwerpen als bestuurlijke transparantie, werkwijze van raad, gemeente en college en verantwoording van organisaties naar de mensen in de stad.

Thema-groep Duurzaamheid

De themagroep houdt zich bezig met vraagstukken rondom duurzaamheid op allerlei niveaus.

Thema-groep wonen, ruimtelijke ordening en mobiliteit

De themagroep houdt zich bezig met onderwerpen rondom wonen, ruimtelijke ordening & mobiliteit.